CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
ITGIS


Cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng viễn thông cho tổ chức và doanh nghiệp.
Đại lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT của các đơn vị khác
TẦM NHÌN

ITGIS là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý tại Việt Nam theo mô hình kinh doanh phần mềm tự do nguồn mở có uy tín trên thị trường trên cơ sở tích hợp với các dịch vụ viễn thông.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

BỀN VỮNG

ITGIS phát triển bền vững theo đúng tầm nhìn, chiến lược đã vạch ra theo từng giai đoạn. Mô hình kinh doanh của ITGIS là mô hình kinh doanh trên sản phẩm phần mềm tự do nguồn mở. ITGIS coi trọng việc phát triển bền vững hơn lợi nhuận ngắn hạn.

CHẤT LƯỢNG CAO

ITGIS tập trung phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao. ITGIS coi chất lượng là cơ sở quan trọng nhất trong việc thu hút, giữ chân khách hàng. Sản phẩm chất lượng cao cũng là phương pháp tốt nhất để tối ưu hoá chi phí sản xuất nhằm nâng cao lợi nhuận.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

ITGIS không ngừng đầu tư, nghiên cứu phát triển cho từng sản phẩm và dịch vụ để liên tục đổi mới và sáng tạo. ITGIS luôn có chính sách thu hút nguồn lực chất xám thông qua mô hình cộng đồng nguồn mở theo thông lệ quốc tế. ITGIS luôn đóng góp mã nguồn sản phẩm phần mềm vào các cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở với dịch vụ hỗ trợ trực tuyến hoặc trực tiếp.

HÀI HÒA LỢI ÍCH

ITGIS hoạt động hướng tới việc hài hoà và tối ưu hoá lợi ích giữa các đối tượng: cổ đông, người lao động và khách hàng. ITGIS coi nguồn lực về con người là nguồn lực lớn và quan trọng nhất đối với Công ty, do vậy ITIGS luôn có chính sách chăm sóc nhân viên cũng như chăm sóc khách hàng tốt nhất để có thể phát triển hài hoà.TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG


ITGIS hoạt động với tôn chỉ cao nhất là
UY TÍN.
Công ty UY TÍN với khách hàng và đối tác
Công ty UY TÍN với người lao động
Người lao động UY TÍN với Công ty
Hotline 24/7