OPENSTACK
OPENSTACK

HỆ ĐIỀU HÀNH ĐÁM MÂY MÃ NGUỒN MỞ

OpenStack là một hệ điều hành đám mây kiểm soát các tài nguyên lưu trữ, tất cả đều được quản lý thông qua bảng điều khiển cho phép các quản trị viên kiểm soát trong khi trao quyền cho người dùng của họ để cung cấp tài nguyên thông qua giao diện web. OpenStack là phần mềm mã nguồn mở để xây dựng các đám mây riêng và công cộng. Openstack có ba thành phần chính: 1. OpenStack Compute: cung cấp và quản lý các mạng máy ảo lớn. 2. OpenStack Object Store: Tạo petabytes lưu trữ đáng tin cậy bằng cách sử dụng các máy chủ tiêu chuẩn. 3. OpenStack Glance: Danh mục và quản lý thư viện các hình ảnh máy chủ lớn.
VÌ SAO NÊN CHỌN OPENSTACK?


TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Bảo mật và linh hoạt. Nền tảng mã nguồn mở có nghĩa là bạn không bao giờ bị giới hạn bởi một nhà cung cấp độc quyền, và thiết kế mô đun có thể tích hợp với các công nghệ kế thừa hoặc bên thứ ba để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

 Tiêu chuẩn công nghiệp. Hơn 60 công ty hàng đầu từ hơn mười quốc gia đang tham gia vào OpenStack, và các hệ thống  đám mây OpenStack mới đang xuất hiện trên toàn cầu

 Phần mềm Đã được chứng minh. Chạy hệ thống OpenStack có nghĩa là chạy cùng một phần mềm ngày hôm nay quyền hạn một số đám mây công cộng và tư nhân lớn nhất trên thế giới.

Kết nối và tương thích. Khả năng tương thích với các đám mây OpenStack công cộng có nghĩa là các doanh nghiệp được chuẩn bị cho tương lai – làm cho nó dễ dàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng vào các đám mây công cộng khi điều kiện đúng.


ƯU ĐIỂM CỦA OPENSTACK

Đưa ra đám mây của bạn dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp mở và cung cấp cho khách hàng những công nghệ mới nhất.

Cho phép bạn nhận ra lợi ích của đám mây trong khi đáp ứng các yêu cầu về quy địn, tuân thủ và bảo mật của các tổ chức.

Thiết kế mô đun, hỗ trợ hypervisor và hỗ trợ khối lượng thúc đẩy cơ sở hạ tầng hiện có và cho phép tích hợp bên thứ ba.

Hệ sinh thái OpenStack API mạnh có nghĩa là các công cụ tương thích. Cũng hỗ trợ các API của Amazon EC2 và S3 cho một con đường di chuyển dễ dàng.

Phần mềm nguồn mở miễn phí có nghĩa là không có lệ phí cấp giấy phép và giảm chi phí sở hữu. Phần mềm mã nguồn mở linh hoạt giúp bạn dễ dàng phân biệt sự khác biệt của bạn với phần mở rộng và thay đổi.TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

NỀN TẢNG TÍNH TOÁN IAAS


XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN


ĐÁM MÂY CÁ NHÂN


QUẢN LÝ ĐÁM MÂY


ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG


DI CHUYỂN DỮ LIỆU


HỘI NHẬP

PHÁT TRIỂN TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

HỖ TRỢ & ĐÀO TẠOPHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CỦA CHÚNG TÔI


CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH

TÙY CHỈNH

TÍCH HỢP CÔNG CỤ

DI CHUYỂN DỮ LIỆU

HỖ TRỢ & BẢO TRÌ


Hotline 24/7